Prodej masa zvěře z vlastního farmového chovu

Vážená paní, vážený pane,

jste-li člověk, který rozhoduje ve Vaší rodině, firmě či restauraci o nákupu surovin, jistě kladete důraz na vysokou kvalitu jídel i použitých produktů k jejich přípravě. Moje společnost produkuje ve své provozovně v jižních Čechách tu nejkvalitnější zvěřinu

Zvěřina byla slavnostním pokrmem králů a urozených. Zvěřina pro svoji výjimečnou chuť a ne zcela běžnou dostupnost, by neměla chybět na jídelníčku žádné restaurace, která chce být pro hosty nevšední a atraktivní.

Ale! Ale cesta zvěřiny, neřkuli kvalitní zvěřiny do kuchyně a restaurace je velmi složitá. Jednou z mála možností, je zvěřinu nakupovat ve velkoobchodech. Přímá cesta nákupu od mysliveckých sdružení není vzhledem k našim legislativním podmínkám možná. Jaký má však zvěřina nakoupená ve velkoobchodě původ? Lze prohlásit, že je kvalitní a zdravá? Co víme o zvířeti kdesi uloveném, které dostane kuchař ke zpracování do kuchyně ve formě kusu zmrzlého masa? Byl to říjný jelen nebo daněk? Jak bylo zvíře staré? Vyrostlo v lese nebo v prostředí intenzivně zemědělsky obhospodařovaném? Čím se živilo, než bylo uloveno? Spásalo plodiny, které zemědělci týž den postříkali proti škůdcům nebo plevelům? Jako myslivec vím, že velmi často ano. Zvěř v naší přírodě, často jinou možnost nemá. Ochranné lhůty pesticidů, herbicidů atd. nezná a nerespektuje. To jsou fakta i otázky, na které nelze dát jednoznačnou odpověď.
Platná legislativa v Česku je velmi složitá a podnikání v oblasti produkce zvěře ve farmových chovech spíše nepřeje. Pro mnoho chovatelů je mnohdy nesplnitelná legislativní podmínka, poražení zvířat na jatkách. Problémy spojené s přepravou zvířat do těchto zařízení v živém stavu spojených se stresem, kterému je divoká zvěř při tom vystavena jsou limitující. Kvalita masa z takto usmrcených a stresovaných zvířat je jistě problematická. Naše firma se vydala cestou, která je velmi složitá, ale jedině možná k tomu, abychom mohli našemu zákazníku ručit za kvalitu masa a původ zvěře. Museli jsme získat zbrojní licenci a Krajskou veterinární zprávou nám bylo uděleno povolení k usmrcení zvířat střelnou zbraní na farmě. Vybudovali jsme vlastní malá jatka pro jateční zpracování masa zvěře z naší farmy i z volné lesní honitby. Získali jsme pro náš provoz schválení a registraci podle norem EU a veterinární schvalovací číslo CZ 31840208. Jsme oprávněni nakládat se zvěřinou, zpracovávat maso farmové zvěře, chladit a mrazit výsledné produkty.

Trvalo to velmi dlouho a stálo nás to mnoho úsilí, abychom mohli prohlásit, že zvěřina u nás prodávaná má původ, o kterém víme vše. Pochází ze zvěře, která vyrostla na našich pozemcích, kde se již 10 let žádné chemické prostředky nepoužívají. Její píce, seno ani tráva, nebyla chemicky ošetřována. K chovu jsme vybrali kvalitní a zdravá zvířata, o která pečujeme po celou dobu s nejlepší péčí a láskou. Proto mohu s klidným svědomím říci, zde Vám bude předložen kus zvěře/zvěřiny/ kvalitní, zdravé a čerstvé včetně přesné informace o stáří zvířete. Neprovádíme odstřel samčí zvěře v době říje, proto se není třeba obávat, že kuchyňské zpracování zvěřiny bude složité a dražší, protože bude nutné maso více upravovat pro omezení jeho pachu, spojeného s reprodukční aktivitou samců.